Coinstorers,


Coinstore là tất cả về cộng đồng và hệ sinh thái tiền điện tử. Để thưởng cho sự ủng hộ của bạn dành cho Coinstore và mở rộng hơn nữa con đường phía trước, chúng tôi tự hào giới thiệu chương trình CỘNG TÁC VIÊN TƯƠNG LAI của Coinstore vào ngày 1 tháng 9 năm 2021. Trân trọng, chúng tôi muốn mời tất cả chủ sở hữu cộng đồng, KOLs và những người đam mê Blockchain tham gia trên tàu với Coinstore.


Chương trình liên kết Coinstore:


I. Chương trình cho phép người dùng tạo liên kết và mã giới thiệu duy nhất của họ để mời khán giả của họ đến Coinstore và kiếm hoa hồng từ mỗi giao dịch tương lai mà họ thực hiện.


II. Người dùng được Coinstore tuyển dụng sẽ được ủy quyền để định cấu hình bất kỳ tỷ lệ chiết khấu nào trong khoản chiết khấu của riêng họ cho đại lý cấp dưới và được hưởng chiết khấu phí giao dịch cho tất cả người dùng dưới tên của họ.


Yêu cầu để trở thành Cộng tác viên Coinstore:


I. Cần có tài khoản Coinstore với tính năng hợp đồng tương lai được mở;


II. Tài khoản cho đơn đăng ký liên kết không có mối quan hệ mời trước đó;


Lợi ích của Chương trình Liên kết Coinstore:


I. Chiết khấu hoa hồng cực cao:


A. Bạn sẽ được hưởng một khoản hoa hồng cao cho mỗi giao dịch tương lai mà người được mời thực hiện;


B. Bạn sẽ được hưởng chiết khấu hoa hồng của những người dùng cấp dưới trực tiếp và tất cả 

những người dùng dưới tên của cấp dưới;


II. Cấu hình linh hoạt:


A. Hệ thống liên kết độc quyền sẽ giúp bạn định cấu hình bất kỳ tỷ lệ chiết khấu nào trong 

khoản chiết khấu của riêng bạn cho đại lý cấp dưới.


III. Quyền lợi độc quyền:


A. Dịch vụ quản lý tài khoản 1-1 chuyên dụng;


B. Kênh OTC độc quyền để gửi và rút tiền an toàn;


C. Họp mặt và tiệc offline cao cấp;


D. Các chiến lược quảng bá tiếp thị do nhóm vận hành của chúng tôi thiết kế phù hợp với riêng bạn. Không cần biết đó là hoạt động online hay offline, nếu bạn có thể đặt tên cho nó, chúng tôi có thể hoàn thành nó.


Thiết lập và phân phối uỷ thác:


I. Chuyên gia của chúng tôi sẽ đánh giá đơn đăng ký của bạn trong một ngày và mở tài khoản liên kết cho những người đáp ứng các tiêu chí;


II. Hoa hồng hàng ngày sẽ được tự động phát hành trước 00:00 (UTC +8) sáng ngày hôm sau và sẽ được hiển thị trên trang tổng quan của hệ thống liên kết.


Lưu ý quan trọng:


I. Định nghĩa người dùng mới được mời: người dùng mới đăng ký trên nền tảng Coinstore và đã kích hoạt tài khoản tương lai;


II. Số lượng người được mời: Người dùng mới được mời tham gia Coinstore sau khi người đăng ký trở thành chi nhánh của Coinstore Futures;


III. Số tiền hoàn lại = phí xử lý thực tế * Tỷ lệ hoàn trả.


Trở thành Cộng tác viên của Coinstore Futures:


Vui lòng điền vào mẫu đơn đăng ký tại: Coinstore Futures Affiliate Recruitment

Coinstore


Ngày 29 tháng 10 năm 2021