Kính gửi người dùng Coinstore,

 

Coinstore sẽ tổ chức chiến dịch “Chia sẻ tiền thưởng Futures 50.000 USDT bằng cách dự đoán giá BTC”, trong đó tất cả người dùng có thể nhận được tiền thưởng Futures lên đến 100 USDT bằng cách điền vào Google Form.


Thời gian diễn ra Chiến dịch:


Từ 20:00 ngày 18 tháng 11 năm 2021 (UTC+8) đến 20:00 ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC+8)


Đối tượng được tham gia:


Người dùng đã chuyển ít nhất 5 USDT vào tài khoản Futures trong chiến dịch.


Quy tắc:


Trong chiến dịch, người dùng có thể dự đoán giá của hợp đồng vĩnh viễn BTC Coinstore vào lúc 16:00 ngày 26 tháng 11 (UTC+8). Người dùng có giá dự đoán khác với giá BTC thực tế tại thời điểm cụ thể dưới 200 USDT sẽ đủ điều kiện để chia sẻ phần thưởng 50.000 USDT.


Phần thưởng:


Giá dự đoán càng gần với giá BTC thực tế tại thời điểm quy định, phần thưởng mà người dùng nhận được càng cao.


| Chênh lệch giữa giá BTC dự đoán và giá thực tế |

Phần thưởng

0-50

50 USDT tiền thưởng Futures

50-100

20 USDT tiền thưởng Futures

100-200

10 USDT tiền thưởng Futures


Giải thưởng lớn: Người dùng có giá BTC dự đoán chênh lệch với giá BTC thực tế ít hơn 50 USDT và người điền đúng P&L thực tế trong Google Form sẽ nhận được phần thưởng Futures là 100 USDT.


Ghi chú: 

  1. Người dùng phải điền vào biểu mẫu để tham gia vào chiến dịch. Liên kết biểu mẫu: https://forms.gle/nbP5AvXLPKtDmTT77
  2. Mỗi người dùng có thể nhận được tiền thưởng Futures lên đến 50 USDT;
  3. Phần thưởng sẽ được trả vào tài khoản Coinstore của người dùng trong vòng 5 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc;
  4. Coinstore bảo lưu quyền giải thích cuối cùng.