Kính gửi những người sưu tập coin,


Coinstore đang khởi động chiến dịch demo vòng giao dịch thứ hai với nỗ lực cải thiện trải nghiệm của cả người dùng mới và người dùng hiện tại trong giao dịch futures trên nền tảng này. Tất cả những người tham gia đều có thể tham gia với tư cách cá nhân và theo nhóm để nhận cả giải thưởng cá nhân và giải thưởng nhóm.


Thời gian diễn ra: 


Ngày 3 tháng 12 năm 2021, 00:00 (UTC+8) - ngày 9 tháng 12 năm 2021, 23:59 (UTC+8)


Quy tắc:


 • Chiến dịch giao dịch cá nhân:


 • Trong suốt chiến dịch, tất cả các nhà giao dịch giao dịch trên Coinstore Simulation sẽ tham gia xếp hạng hàng ngày. 10 người dùng có P&L cao nhất và 10 người dùng có khối lượng giao dịch cao nhất trong ngày sẽ được thưởng như sau:


Hạng

Phần thưởng (Tiền thưởng hợp đồng futures USDT)


1-5

20

6-10

10


 • Sau khi chiến dịch kết thúc, 10 nhà giao dịch có P&L tích lũy cao nhất và 10 nhà giao dịch có khối lượng giao dịch tích lũy cao nhất sẽ được thưởng như sau:

Hạng

Phần thưởng (Tiền thưởng hợp đồng futures USDT)

1-5

50

6-10

30


 • Chiến dịch giao dịch nhóm:


 • Trong thời gian diễn ra chiến dịch, tất cả người dùng có thể mời bạn bè của mình đăng ký và giao dịch trên Coinstore Simulation. Người mời và những người được mời tham gia cuộc thi với tư cách là một đội với người mời là trưởng nhóm.


 • Tổng P&L và khối lượng giao dịch của tất cả các nhà giao dịch trong nhóm được coi là P&L của nhóm và khối lượng giao dịch của nhóm.


 • Sau khi chiến dịch kết thúc, 5 đội có P&L tích lũy cao nhất và 5 đội có khối lượng giao dịch tích lũy cao nhất đáp ứng yêu cầu nạp tiền sẽ được thưởng như sau:

Hạng

Phần thưởng của người dẫn đầu

(Tiền thưởng hợp đồng futures USDT)

Các thành viên trong nhóm chia sẻ theo P&L hoặc khối lượng giao dịch của họ
(Tiền thưởng hợp đồng futures USDT)

Yêu cầu nạp tiền vào nhóm

(USDT)

1

150

1500

100

2

100

1000

80

3

80

800

50

4

50

500

30

5

30

300

20Các điều khoản và điều kiện:


 • Tất cả người dùng có thể tham gia với tư cách cá nhân và nhóm;
 • Các đội phải đáp ứng các yêu cầu về tiền gửi để tham gia xếp hạng;
 • Phần thưởng sẽ được phân phối sau một tuần sau khi chiến dịch kết thúc;
 • Tiền thưởng futures chỉ có thể được sử dụng trên Coinstore futures, giới thiệu về tiền thưởng hợp đồng futures;
 • Coinstore bảo lưu quyền giải thích cuối cùng;